De wegen van de Belgische administratie zijn niet te doorgronden

Soms is het wel grappig om de Belgische administratie aan het werk te zien.
Om een voorbeeldje te geven… Wij hadden begin vorige week een aanvraag gedaan voor de aansluiting op de riolering. Gisteren krijg ik telefoon van Riobra (Infrax), de intercommunale die instaat voor de rioleringen in Vlaams Brabant, dat ons rioleringsplan niet volgens de voorschriften is en dat ze dit niet kunnen en mogen uitvoeren zoals dit op het plan staat.
De voorschriften stellen dat voor een nieuwbouw, de afvoer van afval- en hemelwater gescheiden moet gebeuren.

Op ons rioleringsplan staat een septische put, een regenwaterput en beide gaan naar één inspectieputje op de rooilijn. Van daaruit gaat het verder naar de riolering.
Ik kan ze dus enkel maar bijtreden in het feit dat dit plan verkeerd is want dit zouden dus 2 inspectieputjes moeten zijn.

Maaaaaaaarrrrrr… 😀 en nu ga ik efkes terug naar begin 2008. Toen we in de fase van de aanvraag van de bouwvergunning zaten …

Begin 2008 is onze eerste aanvraag voor een bouwvergunning afgekeurd wegens het ontbreken van een septische put, infiltratiezone én een gescheiden RWA (regenwater) en DWA (afvalwater) systeem.
De architecte heeft dit dadelijk aangepast en ons rioleringsplan voorzien van de nodige zaken, inclusief 2 inspectieputjes op de rooilijn die op de riolering worden aangesloten. (Dus zoals het zou moeten zijn, volgens de voorschriften van de VLAREM en de instructies van Tienen).
1 week daarna krijg ik telefoon van de dienst Ruimtelijke Ordening van Tienen om te zeggen dat de aanpassingen goed waren op 1 klein detail na… die 2 inspectieputjes zouden we moeten veranderen naar 1 putje waar alles toekomt en van daaruit naar de riolering. Als we dit nog zouden wijzigen, dan was het plan perfect in orde en kregen we onze goedkeuring.
TOINK!? En de eerste keer was het afgekeurd omdat er geen gescheiden afvoer was????? En toen er wel een gescheiden afvoer was, keurden ze het opnieuw af omdat dit tesamen moest zijn…

Ze kennen dus blijkbaar hun eigen voorschriften niet echt goed.

Maar bon, voor Riobra was er geen echt probleem. Ze belden enkel maar om te zeggen dat ze het niet konden uitvoeren volgens het plan en ze gingen dus gewoon 2 putjes plaatsen op rooilijn. Geen probleem dus…

De wegen van  de Belgische administratie zijn niet te doorgronden. 🙄

By Bart

Bart is a certified SharePoint consultant / architect at CTG Belgium NV with a broad professional experience in IT, a background in software development with a specialisation in Microsoft products and technologies and a solid knowledge and experience in Microsoft SharePoint Products and Technologies. He started as a COBOL developer on a mainframe environment and grew into software development for Windows platforms. Participated in projects varying from migrations of existing applications to development of Web applications and Windows applications. Became fascinated by the SharePoint 2007 platform and strongly believed in the added business value of this platform. Is since then fully committed to SharePoint and focuses on SharePoint implementations, migrations, integrations, design and coaching. Stays on top of new developments within the SharePoint technology stack and related technologies.

1 comment

Comments are closed.

%d bloggers like this: