EPB-aangifte is pending…

Voor de start van de bouw van ons huis is er een EPB-verslaggever aangesteld. Deze heeft bij de start een startverslag opgemaakt met daarin een opsomming van de eisen die zijn opgelegd aan de woning om in regel te zijn met de energieprestatieregelgeving. Uiterlijk 6 maanden nadat de woning in gebruik is genomen moeten wij kunnen aantonen dat de woning voldoet aan de energieprestatieregelgeving.

Gisteren is de EPB-verslaggever dus langsgeweest om wat zaken te overlopen die hij nodig heeft om een berekening te doen en de EPB-aangifte op te maken. Hij moest weten welke materialen we gebruikt hebben ahv lastenboek, facturen,… Samen met de EPB-aangifte krijgen we ook een energieprestatiecertificaat. Deze aangifte moeten we dan elektronisch indienen bij het VEA (Vlaams Energieagentschap) om aan te tonen dat het gebouw in regel is met de energieprestatieregelgeving.

Het is nu dus wachten op de aangifte. Volgens hem zou het echter geen probleem zijn om aan een E-peil van minder als 80 te moeten komen gezien de investeringen in ventilatie en isolatie die we hebben gedaan. Als dit het geval is, dan komen we in aanmerking voor een premie van de netbeheerder van 400 EUR. Da’s ook weer mooi meegenomen dan. Strikt genomen mogen we een max. E-peil van 100 hebben. 

Info over EPB
EPB staat voor Energieprestatie en Binnenklimaat.
Sinds 1 januari 2006 valt elke nieuwbouwwoning onder de energieprestatieregelgeving. Dit wil dus zeggen dat indien er een stedenbouwkundige vergunning werd aangevraagd na 1 januari 2006, de woning dient te voldoen aan opgelegde EPB-eisen:

 • E-peil
  Het E-peil geeft de maat van energieprestatie aan van een woning en de vaste installaties ervan in gewone omstandigheden. Hoe lager de waarde, hoe energiezuiniger de woning. Voor woningen waarvan de bouwvergunning werd afgeleverd vóór 31/12/2009, geldt een E-peil van max. 100. Voor projecten waarvan de bouwvergunning is toegekend vanaf 01/01/2010, geldt een max. E-peil van 80.
 • K-peil
  Het K-peil geeft het max. peil aan van de globale warmte-isolatie van het gebouw. Voor woningbouw is dit een max. van K45.
 • U- en R-waarden
  Dit zijn waardes op vlak van thermische isolatie. U-waardes zijn de maximale warmtedoorgangscoëfficiënten van de scheidingsconstructies (muur, vloed, dak, raam, …). Voor bepaalde constructies gelden minimale warmteweerstanden (R-waardes) in plaats van maximale U-waardes. Een overzicht van deze coëfficiënten kan je vinden in deze tabel.
 • Ventilatie
  Ook voor ventilatie zijn er eisen. Voor nieuwbouw moet er een volledig ventilatiesysteem worden geinstalleerd.
 • Oververhitting
  Het risico op oververhitting moet beperkt blijven. Voor elk gebouw dat dient als woning moet het risico op oververhitting onderzocht worden. Deze indicator moet onder een bepaalde drempelwaarde blijven.

Meer informatie over deze regelgeving kan je vinden op http://www.energiesparen.be/epb/energieprestatieregelgeving