De wegen van de Belgische administratie zijn niet te doorgronden

Soms is het wel grappig om de Belgische administratie aan het werk te zien.
Om een voorbeeldje te geven… Wij hadden begin vorige week een aanvraag gedaan voor de aansluiting op de riolering. Gisteren krijg ik telefoon van Riobra (Infrax), de intercommunale die instaat voor de rioleringen in Vlaams Brabant, dat ons rioleringsplan niet volgens de voorschriften is en dat ze dit niet kunnen en mogen uitvoeren zoals dit op het plan staat.
De voorschriften stellen dat voor een nieuwbouw, de afvoer van afval- en hemelwater gescheiden moet gebeuren.

Op ons rioleringsplan staat een septische put, een regenwaterput en beide gaan naar één inspectieputje op de rooilijn. Van daaruit gaat het verder naar de riolering.
Ik kan ze dus enkel maar bijtreden in het feit dat dit plan verkeerd is want dit zouden dus 2 inspectieputjes moeten zijn.

Maaaaaaaarrrrrr… 😀 en nu ga ik efkes terug naar begin 2008. Toen we in de fase van de aanvraag van de bouwvergunning zaten …

Begin 2008 is onze eerste aanvraag voor een bouwvergunning afgekeurd wegens het ontbreken van een septische put, infiltratiezone én een gescheiden RWA (regenwater) en DWA (afvalwater) systeem.
De architecte heeft dit dadelijk aangepast en ons rioleringsplan voorzien van de nodige zaken, inclusief 2 inspectieputjes op de rooilijn die op de riolering worden aangesloten. (Dus zoals het zou moeten zijn, volgens de voorschriften van de VLAREM en de instructies van Tienen).
1 week daarna krijg ik telefoon van de dienst Ruimtelijke Ordening van Tienen om te zeggen dat de aanpassingen goed waren op 1 klein detail na… die 2 inspectieputjes zouden we moeten veranderen naar 1 putje waar alles toekomt en van daaruit naar de riolering. Als we dit nog zouden wijzigen, dan was het plan perfect in orde en kregen we onze goedkeuring.
TOINK!? En de eerste keer was het afgekeurd omdat er geen gescheiden afvoer was????? En toen er wel een gescheiden afvoer was, keurden ze het opnieuw af omdat dit tesamen moest zijn…

Ze kennen dus blijkbaar hun eigen voorschriften niet echt goed.

Maar bon, voor Riobra was er geen echt probleem. Ze belden enkel maar om te zeggen dat ze het niet konden uitvoeren volgens het plan en ze gingen dus gewoon 2 putjes plaatsen op rooilijn. Geen probleem dus…

De wegen van  de Belgische administratie zijn niet te doorgronden. 🙄

One thought on “De wegen van de Belgische administratie zijn niet te doorgronden

  • Monday, 10 October, 2016 at 16:18
    Permalink

    Precies de reden waarom ik altijd met dit soort situaties een bevestiging via de mail wilt hebben zodat als er zoiets als dit gebeurt – je meteen kan laten zien dat ze zelf fout waren!

Comments are closed.