Bespreking offerte

Gisterenavond is de adviseur van Standing Construct opnieuw langs gekomen om de offerte die we hadden aangevraagd in detail te bespreken en eventuele vragen die we hadden te beantwoorden.

We hebben hem onmiddellijk ons laatste voorontwerp meegegeven om opnieuw te laten becijferen. Dit wijkt wat af van het voorontwerp waarop de offerte is gebaseerd maar volgens hem was de constructie van het nieuwe ontwerp eenvoudiger waardoor we vermoeden dat de prijs zelfs zal zakken.
Hieronder staan de ontwerpen die we hebben gemaakt en waar we momenteel best tevreden van zijn. Mogelijks worden dit wel de ontwerpen waarop we het uiteindelijk plan op zullen baseren.

Offerte_1   Offerte_2

We hebben het lastenboek en de meetstaat overlopen. Hij heeft bij zaken die niet duidelijk waren wat schetsen gemaakt van hoe zij dat oplossen. Kortom… het was vrij duidelijk achteraf.

2u later en een hoop informatie rijker hebben we dan beslist om een samenwerkingsovereenkomst te tekenen. Dit is op zich niets bindend buiten het feit dat zij van hun kant garanderen dat wij bij aanvang van de bouwwerken de prijzen krijgen zoals voorzien in de offerte ongeacht een eventuele prijsstijging van de materialen.

Hierdoor weten we ook een startdatum die uiteraard onder voorbehoud is, nl. Maart 2009.
Dit betekent dat het in september of oktober 2009 zou worden opgeleverd.

Nu is het echter opnieuw een 2-tal weekjes wachten op de nieuwe offerte. En als deze OK is, dan wordt dit doorgegeven aan de architect.